مروری بر عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0158

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پویایی ها باشند و حتی برای بقا در چنین محیطی، ضروری ست ، سازمان ها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند. مقاله حاضر به مرور شاخص های موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای بوده و از نتایج تحقیقات برگرفته از پژوهش های انجام شده پیشین استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد، سازمانها چه بخواهند و چه نخواهند در طول زمان تغییر می کنند. بعضی از تغییرات در اثر فشار بیرونی اتفاق می افتد. البته لازم است که تغییرات یک سازمان به صورت طبیعی اتفاق بیافتد ولی بعضی تغییرات نه طبیعی بوده و نه انعکاسی؛ بلکه در اثر برنامه ریزی و اجرای تغییرات بر طبق استراتژی بهبود توسط مدیران به طور عالمانه و آگاهانه اتفاق می افتد که این طبیعت مدیریتی صحیح ، اجرای فرایند مدیریت کیفیت جامع است . اکثر نویسندگان معتقدند که مدیریت کیفیت جامع همان توسعه سازمان است. در واقع مدیریت کیفیت جامع همان تغییر فرهنگ سازمان یا توسعه سازمان به طریقی است که از طرفی نسبت به نیازهای مشتری پاسخگو و از طرف دیگر ثمر بخش و کارآمد باشد. مدیریت کیفیت جامع با ایجاد مفاهیم کلی باعث بهبود مداوم در یک سازمان می شود.

کلیدواژه ها:

ابعاد مدیریت کیفیت جامع ، TQM ، TQM در سازمان

نویسندگان

مهرداد زندامیری

گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

محمدعلی کرامتی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه مهندسی صنایع، اراک، ایران