بررسی ساختمان های بلند مرتبه 01 طبقه، 01 طبقه و 01 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی با استفاده از بیشینه جابجایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_089

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی می شود تا با توجه به نوع سیستم سازه بلند مرتبه که بصورت سیستم لوله در لوله است که جزء روشهای نوینمی باشد، میزان تاثیر خرابی پیشرونده با توجه به بیشینه جابجایی سازه به عنوان نکته مجهول بررسی شده و نتایج آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. در این تحقیق هدف ارزیابی رفتار ساختمان های بلند مرتبه 01 طبقه، 01 طبقه و 01 طبقه با سیستم باربر لوله درلوله در برابر حذف ستون های بحرانی می باشد، تا بر اساس آن بتوان در حیطه وظایف محوله به بهبود عملکرد سازه های لوله در لولهمورد پژوهش و افزایش مقاومت و پایداری آنها در برابر بحران ها و حوادث مذکور را با استفاده از بیشینه جابجایی سازه دست یافت.مهمترین نتیجه بدست آمده از این تحقیق بدست آوردن رفتار سازه لوله در لوله در مقابل حذف ستون و خرابی پیش رونده، مقاومتبالای آن در برابر خرابی پیش رونده میباشد. می توان دریافت مهمترین مشخصه سازه لوله در لوله وجود مسیرهای متنوع انتقال بارمیباشد و این به خاطر نزدیک بودن ستونها و نامعینی بالای سازه میباشد.

کلیدواژه ها:

خرابی پیشرونده ، سیستم لوله در لوله ، سیستم لوله قابی ، جابجایی بیشینه ، آیین نامه فما و جی ای آ

نویسندگان

حسین کرمی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی

مریم فیروزی نظام آبادی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران