ارزیابی عملکرد تیرهای بتن مسلح در برابر انفجار با میلگردهای FRP

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 549

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_052

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

میلگردهای کامپوزیت (FRP) از نظر شکل ظاهری مشابه میلگردهای متداول هستند ولی بجای فولاد از الیاف شیشه با مقاومت بسیار بالا نسبت به فولاد به همراه یک نوع رزین پلیمری ساخته شده اند. میلگردهای کامپوزیت به عنوان جایگزینی مناسب برای میلگردهای فولادی در بسیاری ازسازه های بتنی بکار می روند میلگردها یا آرماتورهای کامپوزیت، غیر الکتریکى و غیرمغناطیسی بوده و در برابر خوردگی مقاوم می باشند. با استفاده از میلگردهای کامپوزیت می توان از مشکلات تداخل الکترومغناطیسی و خوردگی فولاد اجتناب نمود. علاوه بر این مقاومت کششی بالای میلگردهای کامپوزیت آنها را دارای یک رفتار غیر شکل پذیر می باشند لذا موارد استفاده این میلگردها محدود به سازه هایی می شود که مهمترین مشکل آنها خوردگی می باشد .رفتار مکانیکی میلگرد های FRP با میلگردهای فولادی تفاوت دارد. این میلگرد ها دارای رفتار ناهمسانگرد هستند. این رفتار ناهمسانگرد در مقاومت برشی و چسبندگی به بتن تاثیر می گذارد. در این تحقیق به بررسی رفتار تیرهای بتنی مستطیلی مسلح شده با CFRP (میلگردهای پلیمری با الیاف کربن) تحت بارگذاری انفجاری پرداخته شده است با شبیه سازی 6 نمونه تیرتحت بارگذاری انفجاری و با ثابت بودن ابعاد تیرها و تغییر اندازه آرماتورهای FRP به بررسی تاثیر نسبت آرماتور بر رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با این نوع آرماتورها پرداخته شده و همچنین یک نمونه تیر با مقاومت بالاتر برای بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر رفتار آن ها شبیه سازی شده است .استفاده از FRP در سازه ها باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری سازه در برابر انفجار می شود .نتایج بیانگر این موضوع است که این مقاوم سازی اثر قابل توجهی در کاهش تغییر مکان وسط تیردارد و پیشنهاد می گردد برای مقاوم سازی سازه ها در برابر انفجار از این نوع میلگردها و با روش چیدمان ذکر شده اسنفاده شود.

نویسندگان

دانیال نظری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش زلزله

ابوذر میرزاخانی

استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود،ایران