بررسی و تحلیل منحنی های پاسخ پودر فلورید لیتیوم (LiF) در مش های مختلف برای پرتو گاما به منظور استفاده در دزیمتری ترمولومینسانس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_009

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

دزیمتری ترمولومینسانس یکی از روشهای رایج دزیمتری در زمینه های مختلف از جمله پزشکی، محیطی، فردی و ... می باشد. ازآنجاییکه میتوان دزیمترهای به شکل پودر را طی فرآیندهای مختلف، به دانه های کوچکتر تبدیل نمود، امکان استفاده ازآنها در میکرودزیمتری وسپس دزیمتری سلول به شکل مستقل ازسلولهای دیگر فراهم میگردد. در این تحقیق پودر (LiF-Mg, Ti(TLD-100)را بعد از انجام مراحل ذوب و سرد کردن، طی فرایندهایی به دانه های کوچکتر تبدیل می گردد تا بتوان مش های مختلف را بدست آورد. با پرتودهی مشهای بدست آمده در فاصله مشخص و طی زمانهای مشخص از پرتو گامای حاصل از چشمه 137Cs، تغییرات حاصل در خواص و رفتار دزیمتری آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

نویسندگان

فرهاد منوچهری

استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها

مهد قوتی

دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران، دانشکده فیزیک