تاثیر اروپا بر تجدد ادبی ایران تحلیلی بر شعر نو

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 549

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OURMAZD-9-32_019

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر شعر رمانتیک اروپا بر روند پیدایش و تکامل شعرنو پارسی می پردازد. تاملی براشعار نیما یوشیج به عنوان پایه گذار شعر نو پارسی و چند تن از نوپردازان پس از او نشان می دهد که شعر رمانتیک اروپا تاثیر عمیقی برابعاد مختلف شعرنو پارسی نهاده است. هوگو، دوموسه، گوتیه و دیگران در شعر فرانسه ووردزورث، کلریج، شلی و دیگر رمانتیک های انگلیس برای شکستن قالب های صوری و مفهومی نیوکلاسیک تغییراتی را در شعر لازم می دیدند تا به وسیله آنها بتوانند شعر را ازخمودگی در محتوی، قالب و زبان درآورند. نیما نیز آن تغییرات را در شعر کهن پارسی به کار گرفت و به دیگران هم معرفی کرد. در این مطالعه بازتاب چند اصل شعر رمانتیک اروپا در آثار منظوم نیما، توللی، فرخ زاد، نادرپور و اخوان مورد بررسی قرار گرفته است تا بیانگر عمق تاثیر شعر دوره رمانتیک اروپا بر پیدایش و رشد شعر نو پارسی باشد . در این نوشتار قصد بر این است که یکی از عوامل موثر در شکل گیری شعر نو یعنی اصول و مبانی رمانتیسم ادب و هنر اروپا را در این زمینه مورد بررسی قرارگیرد.علاوه بر نیما پیروان او نیز در بسیاری از محورهای مورد بحث شعر نو تحت تاثیرشعر اروپا و به ویژه شعر رمانتیک این دیار بودهاند. این تاثیر پذیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است، علاوه بر مضامین شعری در صورت اشعار نوپردازان نیزمشهود است.

نویسندگان

سکینه دشتیان نژاد

مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید مفتح و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس