ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های فتوولتاییک بر اساس تکنیک شبیه سازی مونت کارلو

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 826

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RELI04_052

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

یک سیستم قدرت فتوولتاییک از اجزای آسیب پذیری از قبیل قطعات الکترونیک قدرت و سلول های خورشیدی تشکیل شده است، که قابلیت اطمینان آنها بستگی زیادی به بار و شرایط محیطی دارد. با توجه به رشد فزاینده استفاده از واحدهای فتوولتاییک در شبکه قدرت و مشارکت آنها در تامین بار سیستم، به دست آوردن مدل دقیقی از قابلیت اطمینان یک واحد فتوولتاییک و محاسبه ی پارامترهای قابلیت اطمینان آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، هدف مدل سازی قابلیت اطمینان سیستم فتوولتاییک می باشد؛ بدین صورت که پس از تقسیم واحد فتوولتاییک به سیستم ها و زیرسیستم ها، نرخ خرابی و نرخ تعمیر هر جزء محاسبه می شود و پارامترهای قابلیت اطمینان هر سیستم بدست می آید. در ادامه قابلیت اطمینان سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در نهایت، با تغییر نرخ خرابی اجزاء آنالیز حساسیت انجام شده و مشخص شده است که نرخ خرابی اینورتر بیشترین تدثیر را بر روی قابلیت اطمینان کل سیستم دارد. نتایج شبیه سازی، قابلیت روش پیشنهادی را در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم فتوولتاییک نشان می دهد.

نویسندگان

نجمه شهیدی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

مهدی نیرومند

استادیار دانشگاه اصفهان

رحمت الله هوشمند

استاد دانشگاه اصفهان