تفاوت طرحواره ای ناسازگار اولیه دختران مجرد با و بدون رابطه جنسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSBT01_145

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت طرحواره ی ناسازگار اولیه در دختران مجرد با و بدون رابطه جنسی صورت پذیرفته است. از لحاظهدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا علی – مقایسه ای می باشد . جامعه اماری پژوهش شامل دختران با و بدون رابطه جنسی شهر شیراز بوده است. نمونه اماری با استفاده از شیوه همتاسازی به صورت دو نمونه مجزا 30 نفر از دختران با رابطه جنسی و 30 نفر از دختران بدون رابطه جنسی انتخاب شده است. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جهانی، طرحواره های ناسازگار اولیه ی یانگ (YSQ) استفاده شده است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران مجرد با رابطه جنسی و دختران مجرد بدون رابطه جنسی از منظر طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران دارای رابطه جنسی بیشتر از دختران بدون سابقه جنسی است. لذا توصیه می گردد دوره های آموزشی با نقش طرحواره ی ناسازگار اولیه و تاثیر آن بر ازدواج، انتخاب همسر، مراقبت از کودک و ... دانشجویان را در شناخت طرحواره های خود یاری رساند تا بدین وسیله از بروز آسیب های بعدی جلوگیری نمایند.

نویسندگان

زلیخا غفاری

گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران