شناسایی و معرفی شاخص های ارزیابی فرآیند بودجه ریزی در شهرداری ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSM02_007

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

شهرداری ها به عنوان موثرترین نهاد شهری که وظایف و خدمات گستردهای را به عهده دارند و در عرف جهانی مظهری از دولت های محلی شناخته می شوند، به جهت رفع نیازهای نامحدود و منابع محدودی که در دسترس آنهاست، ناگزیر به مدیریت منابع مالی بوده و این مسیله وجود بودجه را اجتناب ناپذیر کرده است. با توجه به اهمیت بودجه در شهرداری ها، هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص های فرآیند بودجه ریزی در شهرداریها می باشد که با استفاده از تکنیک دلفی در سه فاز انجام شده است. نتایج حاصل از تکنیک دلفی شناسایی 25 شاخص در کلیه مراحل فرآیند بودجه ریزی می باشد که پس از تحلیل روایی محتوایی با روش لاوشه، در نهایت 15 شاخص به عنوان شاخص های فرآیند بودجه ریزی معرفی گردیدند. از این شاخص ها می توان جهت ارزیابی فرآیند بودجه ریزی در شهرداریها بهره گرفت و به نقاط ضعف فرآیند بودجه ریزی پی برد و در سالهای بعد با رفع آنها، بودجه ای مطلوب تهیه نمود.

نویسندگان

سیدمصطفی اعتصامی

کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سیدابوالقاسم علوی

هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران