بررسی عددی جریان باد اطراف ساختمان های با سقف شیروانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESTAHBANCCE02_181

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

جریان باد طبیعی یک جریان آشفته ونسبتا پیچیده است و مدل سازی آن چالش های خاص خود را دارد. اثرات نیروی ناشی از باد طبیعی بر روی ساختمان ها یک فرآیند تعاملینسبتا پیچیده بین جریان باد و اجزای مختلف ساختمان است و توزیع ناهمگون فشار باد در اطراف ساختمان، می تواند سبب آسیب رسیدن به ساختمان ها شود. بدین منظور پژوهشی عددی برای بررسی جریان باد اطراف ساختمانهایی با سقف شیروانی انجام گردیده است. در این پژوهش جریان لایه مرزی اتمسفری حول ساختمان منفرد با سقف شیروانی برای شیبهای متفاوت 10:3 و 5:10 و 7,5:10 مدل سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده است. مطالعات انجام گرفته براساس حل معادلات RANS سه بعدی بوده و مدل آشفتگی مورد استفاده RNG K-ε می باشد. با توجه به شبیه سازی عددی صورت گرفته مشاهده گردید که مدل آشفتگی استفاده شده، پیش بینی مناسبی از بعضی پارامتر های مرتبط با میدان جریان از جمله نقطه جدایش ارایه می دهد اما به دلیل پیچیدگی های مربوط به ساختار جریان در ناحیه پشت مدل، این نوع شبیه سازی با مقادیری خطا همراه است.

نویسندگان

امیرحسین اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

سلوی صمیمی

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز