تعیین توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

450

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSE18_084

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

کاربرد پوشش WC-10Co-4Cr ایجاد شده توسط روش پاشش حرارتی با سوخت اکسیژن در سرعت بالا، HVOF به دلیل مقاومت سایشی و خوردگی بالا، به میزان قابل توجه ای توسعه یافته است. تنش های پسماند ایجاد شده در طی فرایند پوشش دهی برمقاومت سایشی و چسبندگی پوشش به زیر لایه موثر می باشند. در این مطالعه، تنش پسماند پوشش توسط تکنیک پراش اشعه ایکس XRD به روش sin2Ψ تعیین گردید. در اندازه گیری تجربی، فرایند برداشت شیمیایی ماده به منظور تعیین تنش در راستای ضخامت پوشش به کار برده شد. نتایج نشان داد که پس از فرایند پاشش حرارتی، تنش پسماند در سطح پوشش WC-10Co-4Cr فشاری بوده و سپس با افزایش عمق از سطح ازاد، مقدار تنش فشاری افزایش یافته و در نزدیکی فصل اشتراک پوشش زیر لایه، بیش ترین مقدار تنش پسماند فشاری بدست می آید.

نویسندگان

مایده الساداتضویی
مایده السادات ضویی

اصفهان موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد دانشکده مکانیک

محمدحسینصادقی
محمدحسین صادقی

تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت

مهدیصالحی
مهدی صالحی

اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد