ارزیابی دقت مدل های هواشناسی و هیدرولوژیکی در سامانه های پیش بینی و هشدار سیل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,214

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFMC05_041

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به تغییرات اقلیم، افزایش وقوع باران های شدید و در پی آن سیلاب در حوضه های آبریز کشور مشاهده می شود. یکی از کارآمدترین روش های مقابله با سیلاب استفاده از سامانه های پیش بینی و هشدار سیل است. ارزیابی و کنترل این سامانه ها موجب بهبود عملکرد آن ها می شود. اهمیت ارزیابی دقت پیش بینی هواشناسی به دلیل اهمیت پارامتر بارش در رخداد یک سیلاب است. بارش به عنوان مهم ترین پارامتر عامل ایجاد کننده سیل وارد مدل هیدرولوژیکی می شود تا سیل حاصل از ان مدل سازی شود. از آنجا که بارش دارای عدم قطعیت است و مدل های پیش بینی بارش و سیل دارای خطاهای سیستماتیک هستند، نیاز به ارزیابی مدل ها احساس می شود. در این مقاله در قالب یک مطالعه موردی عملکرد دو مدل هواشناسی WRF و مدل هیدرولوژیکی STORM بررسی و ارزیابی شده اند. منطقه مورد مطالعه تحقیق 100 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در حوضه جنوب غرب ایران برای ارزیابی هوشاناسی و حوضه سدهای سیمره و کرخه برای ارزیابی مدل هیدرولوژیکی در ماه چهارم سال 2016 (2016/04/08 تا 2016/04/12) می باشد. نتایج نشان می دهد که هر دو مدل دارای 30 درصد خطا هستند و بارش های پیش بینی شده خروجی از مدل WRF را نمی توان به طور مستقیم وارد مدل سازی سیل کرد و نتیجه شد این داده ها نیاز به اصلاح دارند.

نویسندگان

مهدی ترابی

دانش اموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران

نصراله جواهری

دکتری سازه های آبی، شرکت مهندسین مشاور آب عمران پردیسان تهران

امیر صمدی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین