بررسی اثر متغیرهای فرایند بر طول وقطر داخلی نانو لوله تایتانیا به روش اندایزاسیون وبهینه سازی این روش با نرم افزارDOE

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF05_303

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

نانولوله های دی اکسید تایتانیوم (Tio2) به علت داشتن خواص فیزیکی وشیمیایی مطلوب در زمینه های بسیار کاربرد دارد که باتوجه به این خاصیت های ذکر شده روش های مختلفی برای سنتز نانولوله های تایتانیا وجود دارد که از بین آنها روش آندایزاسیون به دلیل هزینه کم ،ساده بودن آزمایش وجهت گیری مناسب در رشد نانو لوله ،توجه قابل ملاحظه ای از محققان را به خود جلب کرده است.در فرایند اندایزینگ پارامترهای مهمی از جمله ،ولتاژ اندایزاسیون ،زمان اندابزاسیون،محلول الکترولیت،دما و غلظت فلویوراید بر مرفولوژی نانو لوله تایتانیا اثر می گذارد.هدف از این تحقیق،بهینه سازی سه عامل مهم از جمله زمان ،ولتاژ وترکیب محلول الکترولیت بر روی طول وقطر داخلی نانو لوله تایتانیای تشکیل شده است که ترکیب محلول الکترولیت اتیلن گلیکول شامل (1-5) درصد حجمی آب و (/5-/3) در صد وزنی آمونیوم فلویوراید است وفرایند اندایزینگ تحت ولتاژ (25-25) ولت وزمان (180-40) دقیقه انجام شد که ساختار مورفولوژی نانولوله ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در این مطالعه از طراحی و بهینه سازی فرایند از ابزار تجربی برای به حداکثر رساندن پاسخ مطلوب از روش سطح پاسخ RSM با طراحی کامپوزیت قابل گردش (CCRD) استفاده شد.که با استفاده از روش سطح پاسخ RSM بهترین حالت عددی قطر داخلی وطول با یک مطلوبیت نسبی 99/7% که یک مدل مطلوب بالایی است به ترتیب 42/7785 میکرومتر و 141 نانو متر دست پیدا کنیم.

نویسندگان

اکبر یونسی فرد

گروه مهندسی شیمی،دانشکده دکتر هاشم محمدی ،واحد گچساران ، دانشگاه آزاد اسلامی ،گچساران ،ایران

سعید دلاوری

استادیار گروه مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد گچساران،گچساران،ایران