اهمیت وضرورت وضعیت مطلوب آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_117

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت و ساختن انسانهای مطلوب جامعه مربوطرا بر عهده دارد. برای پرورش افراد مطلوب باید یک نظام آموزشی کار آمدبه وجود آید در نظام آموزشی کار آمداجزاء و عناصر مختلف آن اعم از موارد درسی دانش آموز، معلم و سایل آموزشی فضا و تجهیزات بودجه و اعتباراتو غیره با یکدیگر رابطه متقابل دارند تا دست یابی به هدف مورد انتظار را امکان پذیر سازند. علاوه بر این هر یکاز اجزا به تنهایی نیز از کیفیت و کار آمدی لازم باید برخوردار باشند. زمانی می توان از نظام آموزشی کار آمدبرخودار بود که از نیازهای واقعی جامعه اطلاعات کافی در دست داشته باشیم براساس آنها هدف های مناسبی راطراحی کنیم و برای رسیدن به آن هدف ها روشهای صحیح آموزشی را انتخاب نماییم .در مجموع آموزش هایمبتنی بر برنامه ریزی و طراحی برنامه ی درسی، اقدامات اموزشی را با تفکر، تصمیم گیری، آینده نگری و حلمشکل، مبتنی بر اصول و روش های علمی، همراه می سازد، کلیه ی فعالیت ها را در مسیر اهداف از پیش تعیینشده سوق می دهد و نهایتا انجام صحیح آن موجب افزایش کارایی و اثربخشی آموزش خواهد شد. از اینرو فرایندآموزش، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول،فنون و مهارت های برنامه ریزی درسی باشد.

نویسندگان

حمیده بادامچی

کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی، آموزگار آموزش وپرورش شهرشبستر

افسانه مهربانی

کارشناس ارشد ادبیات

اکرم حیدرآبادی

کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی، هنرآموز آموزش وپرورش شهرشبستر