بررسی عملکرد اصطکاکی یاتاقان های لغزشی پله دار رایلی روانکاری شونده با سیال رابینوویچ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME02_007

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر،تاثیرات استفاده از روانکار غیر نیوتنی مدل رابینوویچ را بر روی عملکرد اصطکاکی یاتاقان های لغزشی پله دار رایلی نشان می دهد.با استفاده از تیوری روانکاری فیلم نازک،معادله ی رینولدز شامل اثرات پارامتر غیرنیوتنی سیال رابینوویچ استخراج شده و با استفاده از روش پرتوربیشن حل می شود.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ضریب اصطکاک و نیروی اصطکاک تابعی از پارامترهای غیرنیوتنی سیال رابینوویچ می باشند؛طوری که ضریب اصطکاک برای حالت دایلاتنت بیشتر از حالت سیال نیوتنی و برای حالت شبه پلاستیکی،ضریب اصطکاک کمتر از حالت سیال نیوتنی می باشد

نویسندگان

بهرام سلمانی

دانشجوی دکترای تخصصی،گروه مهندسی مکانیک،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی،بناب،ایران،

مقصود دلیری

استادیار،گروه مهندسی مکانیک،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی،بناب،ایران

اکبر طلوعیان

دانشجوی دکترای تخصصی،گروه مهندسی مکانیک،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی،بناب،ایران