اصول طراحی شهری اکولوژیک در لبه های طبیعی شهری(نمونه موردی مادی فرشادی اصفهان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 853

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0874

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

مادی های شهر اصفهان به عنوان یکی از انواع لبه های طبیعی شهری شناخته می شوند که به صورت انشعاباتی سرسبز از زاینده رود بخشی از بافت و ساختار شهر اصفهان و محله های آن را شکل داده اند و به عنوان عناصر ساختاری و با نقش اکولوژیکی در مقیاس شهر و محلات آن تلقی می گردند. متاسفانه در سال های اخیر با توسعه ساخت و سازهای شهری در لبه مادی ها و تجاوز به حریم آن و مسیله دسترسی سریع و آسان سواره و نیز کمبود آب و کاهش سبزینگی موجب بروز مشکلات فرآوانی برای مادی ها به عنوان عناصر اکووژیکی و لبه طبیعی شده است. از جمله این مشکلات آلودگی های صوتی و محیطی و تشدید آلودگی هوا در این فضاها و همچنین کاهش کیفیت های زیست محیطی در لبه مادی می باشد که سبب کم رنگ شدن نقش آنها به عنوان عنصر اکولوژیکی و کاهش عملکرد تفرجی شان به عنوان لبه طبیعی شده است. درصورت ادامه روند کنونی شاهد نابودی کامل مادی ها و از بین رفتن نقش اکولوژیکی آنها و تبدیل شان به فضای بلا استفاده و یا صرفا مکان تردد سواره خواهیم بود. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اصول طراحی اکولوژیک و اصول طراحی لبه آب و مادی ها با ویژگی های منحصر به فردشان به اصول طراحی شهری اکولوژیک در لبه مادی فرشادی دست یافت که موجب ارتقای کیفیت های زیست محیطی و عملکردی در لبه مادی گردد و قابل تعمیم به سایر مادی ها و لبه های طبیعی مشابه نیز باشد. همچنین در پژوهش کنونی وضع موجود مادی فرشادی به عنوان نمونه مطالعاتی با تکنیک swot بررسی و تحلیل شده است، سپس اصول استخراج شده در غالب چارچوب طراحی شهری و ضوابط طراحی در این مادی ارایه شده است.

نویسندگان

نیلوفر یزدخواستی

کارشناسی ارشد طراحی شهری،دانشکده هنرومعماری واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

شیرین طغیانی

دکتری شهرسازی، استادیار،گروه شهرسازی، دانشکده هنرو معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی.