طرح برنامه تعمیر و نگهداری پل های بتنی بر اساس سیستم مدیریت پل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,153

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0749

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به روند رو به افزایش جمعیت و ترافیک شهری، پلها به یکی از اجزای کلیدی و زیرساختی شبکه حمل و نقل تبدیل شده و هزینه های ناشی از بروز هرگونه مانع و توقف در سرویس دهی، سنگین و زیانبار خواهد بود. در نتیجه اجرایی نمودن سیستمی پیکربندی شده موسوم به سیستم مدیریت پل (BMS) جهت کمک به نگهداری پیشگیرانه ضروری می باشد. در راستای این امر، طرحی که در این تحقیق پیشنهاد می شود ، شامل سه بخش است: شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایمنی استفاده کنندگان راه، عملکرد پل بتنی و نرخ خرابی، همچنین رتبه بندی این شاخص ها با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ارزیابی وضعیت پل های بتنی مطالعه موردی در سطح شبکه، و ارایه برنامه تعمیر و نگهداری بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی که با در نظر گرفتن شاخص اولویت و محدودیت منابع، روش درمان عملی را برای هر کدام از آسیب های موجود، پیشنهاد می دهد بصورتی که تخصیص منابع به شیوه بهینه انجام شده و منافع حاصله در شبکه نیز به حداکثر مقدار ممکن برسد.

کلیدواژه ها:

پل بتنی ، سیستم مدیریت پل ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، مدل برنامه ریزی ریاضی

نویسندگان

فرناز اسکندری شبستری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

علی دنیوی

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران