بهره برداری بهینه از نیروگاه های بادی در حضور واحد های بخاری با در نظر گرفتن برنامه های پاسخگویی بار در محیط شبکه های هوشمند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 398

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEES01_114

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

یکی ازعملیاتی که اپراتورهای مستقل سیستم دربازارهای برق تجدیدساختار یافته،برای برنامه ریزی اعمال بازار در روز بعد اجرا می نمایند، عملیات امنیت-مقید مشارکت واحدهای نیروگاهی برای تعیین برنامه ورود و خروج واحدها برای حداکثر نمودن رفاه اجتماعی و حفظ امنیت سیستم است. با افزایش ضریب نفوذ واحدهای بادی، تناوب و تغییر توان آنها به عنوان چالشی برای اپراتورهای مستقل سیستم در جهت حفظ امنیت سیستم قدرت، مطرح شده است، از این رو در نظر گرفتن عدم قطعیت توان بادی در برنامه ریزی روز بعد مشارکت واحدها، امری حیاتی قلمداد می شود. یکی ازروش های اصلاح تناوب توان بادی را می توان استفاده ازپاسخ تقاضا دانست. در اینجا ابتدا مسیله امنیت-مقید مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از روش تجزیه بندرز به یک مسیله اصلی و زیرمسیله تجزیه می شود، مسیله مشارکت واحدهای نیروگاهی در مسیله اصلی با تولید توان بادی و تقاضای پیش بینی شده حل شده و این حل برای ارضای محدودیت های ساعتی شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بار خالص پیش بینی شده، از اختلاف بین تقاضا و توان بادی پیش بینی شده محاسبه می گردد و با روش شبیه سازی مونت کارلو سناریوهای بار خالص را شبیه سازی می کنیم. برای کاهش ملزومات محاسباتی از روش های کاهش سناریو، به منظور کاهش تعداد سناریوهای تولید شده استفاده می کنیم.راهبری اولیه در زیرمسیله امکان پذیری حل مسیله، بررسی شده و از راهبری مجدد تولید و استفاده از برنامه پاسخ تقاضا، برای پوشش انحراف ساعتی توان بادی و تقاضا در ارضای محدودیت های سیستم استفاده می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی یزدانی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

سیدآرش رفیعی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

میرمحمود حسینی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران