ارایه ی روش کنترلی مناسب برای محرکه موتور سوییچ رلوکتانس با قابلیت کنترل موتور در سرعت های بالا پایین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 354

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEES01_112

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه ما شین های سوییچ رلوکتانس در اغلب صنایع با شرایط کاری گوناگون بکار گرفته شده اند. ساختار یکپارچه و محکم و ویژگی هایی مانند عدم نیاز به آهنربای دایم و سیستم های جانبی مانند جاروبک باعث شده تا این موتورها بی شتر مورد توجه واقع شوند. این موتورها مزیت های دیگری مانند هزی نهی ساختاری کم، قابلیت کار در محدودهی وسیع سرعت، تولید چگالی گشتاور زیاد و نیز راندمان ن سبتا منا سب را نیز دارا ه ستند. برای دا شتن کنترل حلقه بسته ی مناسب بر روی جریان (گشتاور) و سرعت موتور سوییچ رلوکتانس بایستی سیگنال جریان فاز، موقعیت مکانی روتور در هر لحظه و سرعت چرخش آن با دقت خوبی در د سترس با شند. در این تحقیق نوعی روش کنترلی در مورد موتور سوییچ رلوکتانس ن شان داده شده است که میتواند موقعیت مکانی روتور را در هر لحظه تخمین بزند و در اختیار سی ستم کنترلی قرار دهد. سیستم کنترلی حلقه بسته ی مورد نظر دارای حلقه های کنترلی سرعت و جریان است. برای کنترل جریان و سرعت از دو کنترل کننده ی مرسوم PI بهره گرفته شده ا ست. سی ستم کنترلی همراه با موتور سوییچ رلوکتانس مورد نظر در نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده و نتایج حاصل از آن نشان داده شده اند.

کلیدواژه ها:

ما شین سوییچ رلوکتانس ، کنترل سرعت ، کنترل جریان ، کنترل کننده . PI

نویسندگان

حسین انگوتی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

میرمحمود حسینی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

سیدآرش رفیعی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران