تاثیرات غلظت های زیر حد کشندگی برخی فلزات سنگین بر پارامترهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 295

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCWF02_087

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

فلزات سنگین بطور طبیعی در سطوح متنوعی از سطح زمین تا آب ها یافت می شوند. در سال های اخیر به دلیل فعالیتهای انسانی گسترش فراوانی یافته اند. بر همین اساس مطالعه حاضر طراحی گردید تا اثرات سمی فلزات سنگین کبالت وروی بررسی گردد. غلظت های 100μg/L و 250 فلز روی و 10μg/L و 30 فلز کبالت بکار برده شد.پس از طی دوره سازگاری ( 10 روز در محل نگهداری حیوانات – دانشکده دامپزشکی) ماهی ها بمدت 30 روز در محیط های آبی حاوییون های فوق نگهداری شدند. در مدت 30 روز پارامترهای رشد در ماهی مورد اندازه گیری قرار گرفت. مطالعه حاضرنشان می دهد هر دو غلظت روی و غلظت زیاد کبالت طی سی روز باعث کاهش رشد و پارامترهای آن گردیده است. همچنین باعث افزایش قابل توجهی در ضریب تبدیل غذایی شده است (P<0/05).

کلیدواژه ها:

پارامترهای رشد ، فلزات سنگین ، ماهی قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

محمدسعید حیدرنژاد

دانشگاه شهرکرد

سمیرا رهنما

دانشگاه شهرکرد

فرشته نصری

دانشگاه شهرکرد

امین نعمت الهی

دانشگاه شهرکرد