بررسی تاثیر غلظت های مختلف برخی فلزات سنگین بر سطوح فعالیت آنزیم های سرم خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCWF02_086

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

روی و کبالت از فلزات ضروری و مورد نیاز برای موجودات زنده هستند که در غلظت های کم نقش های بیولوژیک فراواندارند.اما در غلظت های بالا برای موجودات سمی می باشند.غلظت های 100μg/L و 250 فلز روی و 10μg/L و 30 فلز کبالت بکار برده شد. پس از طی دوره سازگاری ( 10 روز در محل نگهداری حیوانات – دانشکده دامپزشکی) ماهی ها بمدت 30 روز درمحیط های آبی حاوی یون های فوق نگهداری شدند و در این مدت 3 بار در روز های اول ، 15 و 30 از آنها نمونه گیری به عملآمد. پس از جدا کردن سرم آنالیز های بیوشیمیایی با استفاده از دستگاه اتوآنالایز انجام گرفت.نتایج تغییرات قابل توجهی در سطحفعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آالانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز سرم را نشان می دهد. مطالعه حاضر نشانمی دهد که تغییرات مشاهده شده در فعالیت آنزیم های سرم با تغییرات عملکردی و فیزیولوژیکی در ماهی تحت تاثیر فلز، ارتباط دارد.

کلیدواژه ها:

روی و کبالت ، اثرات توکسیک ، فعالیت آنزیمی ، ماهی قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

محمدسعید حیدرنژاد

دانشگاه شهرکرد

سمیرا رهنما

دانشگاه شهرکرد

فرشته نصری

دانشگاه شهرکرد

امین نعمت الهی

دانشگاه شهرکرد