بررسی اثر بازداردگی اسانس زنیان Trachyspermum ammi بر رشد باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس در شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 362

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_122

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

با توجه به کمتر بودن عوارض جانبی ترکیبات طبیعی، امروزه مطالعات مختلفی در مورد اثرات اسانس و عصاره های گیاهی بر میکروارگانیسم های پاتوژن صورت می گیرد هدف از این مطالعه، برسی اثر بازدارندگی اسانس گیاه زنیان بر رشد تعدادی از باکتری های مقیم و بیماری زای انسان می باشد زنیان Trachyspermum ammi گیاهی است علفی، بدون کرک و معطر با ساقه افرایشته به ارتفاع 20 الی 50 سانتی متر که اندام دارویی این گیاه را میوه آن تشکیلی می دهد. مهم ترین ترکیبات شیمیایی زنیان را تیمول ، پ سیمین و گاماترپینین تشکیل می دهند. جهت انجام این پژوهش بذر زنیان با استفاده از روش تقطیر با اب توسط دستگاه کلونجر اسانس گیری شد و حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری MIC با استفاده از روش رقت لوله ای Macro Dilution Method تعیین گردید. اثر ضدمیکروبی اسانس بذر گیاه زنیان بر روی باکتری های S. mutans و E.coli و S.aureus مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس زنیان بر روی هر سه باکتری پایین ترین غلظت مورد مطالعه و برابر با ppm 195/2 بود. با توجه به این که حداقل غلظت مهارکنندگی برای هر سه باکتریدر کمترین غلظت مورد بررسی حاصل شد، لذا برای تعیین دقیق تر اثر بازدارندگی اسانس بر روی باکتری های مورد مطالعه، استفاده از غلظت های پایین تر از غلظت های مورد مطالعه در این تحقیق، مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اسانس زنیان در تمامی غلظت های مورد بررسی، بر روی رشد هر سه باکتری اثر بازدارندگی داشت نتایج نشان داد که اسانس زنیان دارای ضد میکروبی بوده و اسانس این گیاه می تواند در دردرمان عفونت های ناشی از این باکتری ها مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

مهرناز کریم زاده نعیم

گروه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تبریز ایران

ماهیده حبیبی کلیبر

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

ازیتا رخشنده جو

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

اسد اسدی

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران