بررسی خاصیت ضدباکتریایی اسانس اویشین Thymus vulgaris L بر روی استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_118

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روزافزون مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر آنتی بیوتیک ها و اثرات سوء ناشی از مصرف متمادی آنها، استفاده از گیاهان دارویی جهت دستیابی به ترکیبات جدید و غلبه بر آنها، امری مهم و ضروری می باشد گیاه آویشن Thymus vulgaris L از جمله گیاهانی است که اسانس آن مصارف دارویی فراوان دارد و اثرات ضدمیکوربی آن مورد بحث است هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس اویشن بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس موتانس می باشد در این پژوهش اندام های هوایی گیاه آویشن توسط آسیاب برقی پودر شد و با روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر اسانس گیری شد حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری MIC و حداقل غلظت کشندگی باکتری MBC با استفاده از روش رقت لوله ای Macro Dilution Method تعیین گردید نتایج این تحقیق نشان داد حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس آویشن بر روی هر سه باکرتی در غلظت ppm 195/2 به دست آمد حداقل غلظت کشندگی برای باکتری استافیلو کوکوس اوریوس در غلظت ppm 390/62 برای استرپتوکوکوس موتانس در غلظت ppm81/25 برای باکتری اشرشیاکلی در غلظت ppm 1562/5 حاصل شد نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس آویشن دارای اثر ضد باکتریایی بوده و اسانس این گیاه در درمان عفونت های ناشی از این باکتری ها می تواند موثر می باشد همچنی اسانس اویشن بیشترین تاثیر را بر روی استافیلوکوکوس اوریوش و کمترین اثر را بر روی اشریشیاکلی داشت.

نویسندگان

مهرناز کریم زاده نعیم

گروه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تبریز ایران

آزیتا رخشنده جو

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

ماهیده حبیبی کلیبر

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

اسد اسدی

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران