اندرکنش جریان زیست محیطی و توان بیولوژیکی سازه راه ماهی با شکاف قایم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_226

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

جریان زیست محیطی به جریانی اطلاق خواهد شد که حداقل شرایط لازم بمنظور فراهم سازی امکان ادامه ی حیات برای موجودات اکوسیستم مورد نظر را فراهم سازد. یکی از مهم ترین پارامترهای تعیین کننده در جریان زیست محیطی، عمق جریان می باشد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی شبیه سازی عددی سازه ی راه ماهی با بازشدگی قایم در دو طرح هندسی شماره 1 و 3 با بکارگیری سناریوهای عمقی پایاب 25/0، 5/0،1d/h = میزان تاثیر درصد غوطه وری ایستگاه ورودی ماهیان به سازه ی راه ماهی که خروجی جریان از سازه ی راه ماهی می باشد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ی عمق جریان زیست محیطی در توانایی و یا عدم توانایی ماهیان در مهاجرت به بالادست سازه راه ماهی با بازشدگی قایم در طرح 1 و 3 بوده است بطوریکه امکان مهاجرت در سناریوهای پژوهش با کاهش 75 درصدی در عمق جریان زیست محیطی کاهش چشمگیر حدود 40 درصدی در توانایی عبور ماهیان در هردوطرح سازه شده است. پارامتر توان بیولوژیکی در 15 گونه مختلف ماهیان در قالب 5 خانواده بمنظور توانایی مهاجرت به بالادست سازه در هردوطرح مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و توانایی و یا عدم توانایی گونه های مختلف در قالب نمودارهای مقایسه ای ارایه شده است، همچنین ماهی قزل آلارنگین کمان بعنوان مهمترین گونه در میان 15 گونه ی ماهی انتخاب شده، در سه رده ی سنی نوجوان، بالغ و باردار مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج نشان از توانایی بیولوژیکی بسیار بالای این ماهی در مقایسه با توان هبدرولیکی سازه در بهترین شرایط سناریو جریان زیست محیطی دارد.

نویسندگان

سامان بهاروند

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

بابک لشکرآرا

استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول،