تاثیر اسپرمین و اسپرمیدین روی عملکرد کوانتومی و کلروفیل گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI09_360

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسپرمیدین و اسپرمین بر عملکرد کوانتومی وکلروفیل کل در گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل سه سطح شوری 1و5و7 دسی زیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل محلول پاشی برگی اسپرمین 0/5و1 میلی مولار و اسپرمیدین 0/5و1 میلی مولار به همراه شاهد بود. نتایج نشان داد کاربرد پلی آمین های اسپرمین و اسپرمیدین مقدار کلروفیل کل و عملکرد کوانتومی گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری را افزایش دادند. بیشترین مقدار کلروفیل کل در تیمار 1 میلی مولار اسپرمین و اسپرمیدین تحت کم ترین سطح شوری دیده شد. تیمار 0/5 میلی مولار اسپرمیدین تحت کمترین سطح شوری، عملکرد کوانتومی را نسبت به سایر تیمارها بیشتر افزایش داد.

نویسندگان

فاطمه بنی اسدی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی، دانشگاه زنجان.

وحیدرضا صفاری

دانشیاران پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیاران پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان