مقایسه انعطاف پذیری دانش آموزان رده سنی ( 11- 9 ) سال استان خوزستان با مقادیر نورم ملی و بین المللی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_114

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مقایسه انعطاف پذیری دانش آموزان ( 11- 9 ) سال استان خوزستان با مقادیر نورم ارایه شده ملی و سازمان جهانی ایفرد است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای از نظر زمان اجرا مقطعی، از نظر هدف کاربردی که بصورت میدانی انجام شد. برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان پسر رده سنی ( 11- 9 ) سال مدارس ابتدایی استان خوزستان ، تعداد 405 نفر بر اساس جدول اودینسکی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. سپس آزمون انعطاف پذیری بعنوان سنجش فاکتور انعطاف پذیری آمادگی جسمانی دانش آموزان انتخاب شدند. پس از بررسی نرمال بودن داده ها، از آزمون استنباطی تی تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین انعطاف پذیری آزمودنی ها با نورم ملی و بین المللی تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین آزمودنی های 9 سال بیشتر از نورم ملی و بین المللی می باشد. بین میانگین انعطاف پذیری آزمودنی های 10 سال با نورم ملی و بین المللی تفاوت معنی داری وجود ندارد و میانگین آزمودنی های 11 سال کمتر از نورم ملی و بین المللی می باشد.بنابراین معلمان و مربیان ورزشی باید برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان زمینه هایی را فراهم کنند تا این افراد با قرارگیری در معرض این زمینه های فعال تمرینی بتوانند به عملکرد وآمادگی مطلوب و بهینه ای دست یابند.

کلیدواژه ها:

نورم ملی ، نورم بین المللی ، دانش آموزان مقطع ابتدایی ، توان عضلانی

نویسندگان

هادی زمان زاده

آموزش و پرورش شهرستان باغملک

ایمان زکوی

دانشکده علوم پزشکی آبادان