تاثیر حلال در پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های زعفران به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناوراسپکتروفتومتری UV - Vis

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAFRON-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور – اسپکتروفتومتری UV - Vis بهمنظور استخراج و اندازه گیری آلاینده کادمیوم در نمونههای زعفران استفاده شد. اتانول به عنوان حلال پخشی،-1 آندکانول به عنوان حلال استخراج و استون بهعنوان حلال رقیق کننده استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که نوع و حجم حلال پخشی، حلال استخراج و حلال رقیق کننده در راندمان استخراج تاثیر بهسزایی دارد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص 0/0005 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. نمونه های زعفران تربت حیدریه، قاینات و باخرز با روش پیشنهادی مورد تجزیه قرار گرفت و درصد بازیابی برای نمونه های زعفران آلوده شده با 0/1 میکروگرم بر میلی لیتر از کادمیوم به دست آمد.

نویسندگان

سمیه حیدری

دانشکده کشاورزی، بخش گیاهان دارویی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه