بررسی جایگاه فناوری در ارزش افزوده اقتصادی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KOOCDI01_026

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی نقش عوامل مختلف در توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه و به طور خاص به نقش بنگاههای بزرگ صنعتی چند رشته ای در فرآیند تولید فناوری در توسعه اقتصادی می_پردازد، که با استفاده از آمارهای رشد فناوری و اقتصادی با بررسی نقش این شرکتها و هزینه تحقیق و توسعه نتایج معنی داری برای تمامی متغیرهای مدل منتج شده است، نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تمامی متغیرهای مدل رشد داشته که با استفاده از آنها سیاستهایی جهت ارتقای فناوری در کشور ارایه شده است

نویسندگان

ابراهیم زرینی

عضو هیات علمی( مربی( گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

الله یار بیگی فیروزی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور