بررسی آزمایشگاهی توان باکتری های تولید کننده سیمان آهکی در تثبیت بیولوژیکی یک خاک مستعد فرسایش بادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISADMC04_053

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، تاثیر باکتری و غلظت واکنش گر اوره و کلرید کلسیم بر میزان هدایت الکتریکی محیط مایع و رسوب میکروبی کلسیت مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر گونه باکتری Pasteurii Sporosarcina در سه غلظت واکنش گر مخلوط اوره و کلرید کلسیم در غلظت های 1/0، 2/0 و 4/0مولار و سه زمان واکنش 12 ،24 و 48 ساعت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع، در قالب آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. مایه تلقیح باکتری ها و محلول های واکنش گر روزانه به محیط اضافه شدند. نتایج نشان داد، افزایش زمان واکنش از 12 تا 48 ساعت و غلظت واکنش گرها از 1/0 کلرید کلسیم و 2/0 و 4/0 اوره موجب کاهش هدایت هیدرولیکی و افزایش وزن رسوب شد.

نویسندگان

شیرین سیدنصیر

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

علی محمدی ترکاشوند

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نازنین خاکی پور

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه