مولفه های تاثیر گذار بر افزایش تعاملات اجتماعی در طراحی ساختمان شهرداری دزفول

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACUT03_135

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

انسان از ابتدا موجودی اجتماعی بوده است و همواره سعی کرده است با اجتماع اطراف خود تعامل پیدا کند. فضاهای عمومی بستری متعالی برای تعامل و روابط اجتماعی در افراد جامعه ایجاد می کنند. امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و نیاز به ارتقاء کیفیت شهروندی، از جمله فضاهای عمومی که می تواند تاثیر به سزایی در افزایش تعاملات اجتماعی داشته باشد مجموعه ساختمان های شهرداری است. از این رو ساختمان شهرداری به عنوان ساختمان عمومی مردم مدار و نمادی برای تعامل شهروندان، طراحی معماری و مکان یابی خاص را می طلبد. نقش این فضا در القای حس تعلق، پویایی و تحرک در شهروندان و در حقیقت حفظ سرزندگی بسیار با اهمیت است و توسعه ی فرهنگی و اجتماعی شهر را به دنبال خواهد داشت. این بناها که معمولا به صورت مجموعه ای ظهور می یابند، شامل بخش هایی با فعالیت های اداری، اجتماعی و فرهنگی می باشند. هدف از این پژوهش آن است تا به طراحی معماری مجموعه ساختمان های شهرداری دزفول علاوه بر یک ساختمان اداری، با کاربری های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، رفاهی و خدماتی به عنوان یکی از مراکز اجتماع محور بپردازد. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه ی طراحی معماری ساختمان های شهرداری که برای چند شهر در داخل و خارج کشور انجام شده تا حدودی بیانگر کم توجهی به همه ی مولفه های موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی بوده و این مولفه ها به صورت کلی هدف اصلی بوده است و در هر یک از این مطالعات فقط به برخی از مولفه ها توجه شده است. اما در این پژوهش در نظر است تا بررسی مولفه های تاثیر گذار بر افزایش تعاملات اجتماعی در طراحی ساختمان شهرداری دزفول مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع و برای رسیدن به این هدف باید مولفه هایی مورد بررسی قرار گیرد، که در این پژوهش عوامل فوق در چهار دسته ی کلی عوامل کالبدی، فعالیتی، اجتماعی و معنایی قرار خواهند گرفت. بر این اساس موقعیت سایت و طراحی معماری ساختمان شهرداری دزفول بر پایه و اساس افزایش تعاملات اجتماعی باید به گونه ای باشد که حضور و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و بهبود تعامل و ارتباط موثر بین شهرداری و شهروندان به منظور تقویت روابط اجتماعی و هم چنین افزایش روحیه ی نشاط و شادابی، تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان را در پی داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است وگردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه کرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، گروه معماری، ایران

محمود دهنوی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد، واحد دزفول، گروه معماری، ایران