مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از  مراتع در ایل ممسنی فارس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACHSCONF01_261

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این مقاله ضمن بررسی شیوه های بهره برداری ازمرتع دردانش بومی مردم ایل ممسنی درقبل ازاصلاحات ارضی و تغییرات این شیوه بهره برداری و علل این تغیرات تازمان حال می پردازد دراین مقاله ازروش گراندد تیوری و تکنیک هایی ارزیابی مشارکتی روستایی مصاحبه نیمه ساخت یافته مشاهده قدم زدن به میدان و بحث گروهی استفاده گردید دراین پژوهش مصاحبه با 22نفر به اشباع نظری رسید تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری صورت گرفت درکدگذاری باز ازمیان کلیه داده های گرداوری شده ازمیدان 231مفهوم شامل کلمات پاراگراف ها و جملات استخراج شد که باحذف زواید 65مفهوم به دست آمد مفاهیم به رعایت ضوابط حاکم برکدگذاری به 27خرده مقوله تقسیم و درادامه با به کار گیری همان روند 17مقوله گسترده به دست آمد و باروش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های اماری تامرحله اشباع نظری درداده ها پرداخته و پس ازتجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده درمیدان ازطریق کدگذاری باز،محوری و انتخابی با انتخاب طبقه مرکزی به مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری ازمرتع دست پیدا کرده و طبق نتیجه تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ازمیدان دواتفاق مهم یعنی اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع موجب به هم ریختگی این نظام بهره برداری گردید

نویسندگان

جلال یوسفی

دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

مصطفی ازکیا

استادگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

علیرضا کلدی

استادگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران