جنبه هایی از مدیریت و بیولوژی علف هرز عروسک پشت پرده یکسالهPhysalis divaricata در مزارع چغندرقند

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-3_014

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

از مشکل سازترین علف های هرز زراعت چغندرقند در شهرستان الشتر استان لرستان علف هرز عروسک پشت پرده یکساله می باشد. به منظور کنترل شیمیایی این علف هرز و نحوه اثر علف کش ها تحت شرایط گلخانه ای با استفاده از علف کش های خاک کاربرد تریفلورالین ، اتال فلورالین و کلریدازون طرحی به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1386 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام گرفت . همچنین روش های پیش بینی مدیریت زراعی این علف هرز در مزرعه گندم مورد بحث قرار گرفته اند. مطالعات نشان داد که علف کش خاک کاربرد کلریدازون مانع جوانه زنی بیش از 50 درصد بذور این علف هرز شد و با تیمار شاهد (بدون علف کش ) تفاوت معنی در سطح 5 درصد داشت . تیمارهای علف کشی تریفلورالین و اتال فلورالین و مخلوط این دو از لحاظ آماری تفاوتی با شاهد از نظر درصد سبز شدن نشان ندادند. ولی سه هفته بعد از تیمار، تمام گیاهچه های این علف هرز به جز تیمار شاهد از بین رفتند. همچنین مشخص شد تمام این علف کش ها مانع توسعه ریشه چه این علف هرز شده اند. مطالعات رشد و تراکم این علف هرز در مزرعه گندم نشان داد که کشت گندم می تواند در کاهش تراکم و رشد این علف هرز بسیار موثر باشد.

کلیدواژه ها:

علف کش ، علف هرز عروسک پشت پرده

نویسندگان

جمشید نظری عالم

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حسن علیزاده

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حمید رحیمیان مشهدی

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران