تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,682

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_APMN-18-51_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

یکی از پرسش هایی که اذهان محققان و اطبا را به خود مشغول کرده است بررسی چگونگی تاثیر نگرش فلسفی ابن سینا بر طب اوست. ابن سینا در زمینه علمالنفس تحقیقات ارزینده ای ارایه کرده است که مبنای او در مراحل شناخت بیماری جسمی و روحی و نحوه درمان آن است. ترکیب انسان از نفس و بدن، برخورداری نفس از قوای متعدد، ارتباط نفس و بدن و شرافت مزاج انسان و نزدیکی به اعتدال حقیقی، از نمونه تحقیقات فلسفی ابن سینا در زمینه نفس است که در طب از آن بهره برده است. از تاثیرات مهم علم النفس ابن سینا بر طب اوتوجه به تاثیر حالات نفسانی بر امور بدنی و بالعکس است. با توجه به این رویکرد وی در برخی موارد به جای تدبیر طبیعی از تدبیر نفسانی استفاده می کند. بر این اساس در طب سینوی در شیوه معالجه به جنبه های نفسانی و بدنی به یک اندازه توجه می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احسان کردی اردکانی

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری

نجفقلی حبیبی

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران