بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای و ایمنی اتاق عمل بیمارستانهای تامین اجتماعی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,384

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_047

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بیمارستان یک نهاد مهم ارایه خدمات بهداشتی درمانی است که با امکانات و تسهیلات خود در بازگرداندن سلامتی افراد بیمار، تحقیقات پزشکی و آموزش نیروها نقش مهمی را ایفا مینماید. توجه به آرامش و آسایش بیمار در زمان اقامت و بستری با توجه به دردهای وی حایز اهمیت خاصی است و اتاق های عمل یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های بیمارستان محسوب میگردند.با توجه به اینکه کارکنان از مهمترین منابع هر سازمان محسوب گردیده و ارایه خدمات مناسب توسط کارکنان سالم در محیط کار مناسب (از نظر ایمنی و بهداشت حرفه ای)، امری بدیهی است، این مطالعه به منظور بررسی وضیت ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان اتاق عمل انجام گرفته است.هدف اصلی بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای و ایمنی اتاق عمل بیمارستان های تامین اجتماعی بوده، مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و پژوهش از نوع کاربردی بوده و اهداف آن شامل بررسی، ارزیابی و اندازه گیری فاکتورهای مختلف مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفهای شامل وضعیت بهداشت حرفه ای و ایمنی اتاق های عمل 25 بیمارستان منتخب، بررسی تطبیقی موارد فوق با استانداردها وارایه پیشنهادات لازم است.مراحل انجام کار شامل تدوین سوالات، ار سال برنامه مربوطه به ا ستان، بازدید و برر سی کار شناس بهدا شت حرفه ای ا ستان، تکمیل چک لی ست مربوطه، اخذ چک لی ست تو سط ستاد، ثبت داده ها، تجزیه تحلیل داده ها و ارایه گزارش است.از اهم نتایج می توان به موارد زیر اشاره نمود:-1 بهترین درصد امتیاز بیمارستانها 100 و کمترین امتیاز 47,8 درصد است.-2 بالاترین درصد امتیاز کسب شده مربوط به موضوع مناسب بودن کف با 94 درصد و پایین ترین درصد امتیاز کسب شده به انجام اقدامات کنترلی محیط کار جهت کاهش یا حذف عوامل زیان آور 60 درصد است. -3 میانگین و انحراف معیار درصد امتیاز کسب شده در 25 بیمارستان، 81,5 و 12,72 درصد است.

نویسندگان

سیدمحمدرضا مشکاتی

فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی-

سیده عذرا مشکاتی

فوق لیسانس

فاطمه زارع زاده

فوق لیسانس