ریشه یابی حوادث شغلی ، به روش ترکیبی SCAT وTripod beta

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,895

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_045

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارت های مالی،جانی ،زیست محیطی و اعتباری فراوان به صنایع مختلف می شود .در حال حاضر آنالیز علل حوادث و تهیه اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از وقوع مجدد ، امری ضروری به حساب می آید.روش کار: روش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در این راستا، داده های گردآوری شده به روش ترکیبی SCATو Tripod beta تجزیه و تحلیل شده، و نتایج حاصل از رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس علل واسط و علل ریشه ای منتج از آنالیز با روش Tripod beta به همراه اقدامات کنترلی پیشنهادی ،در جدول علت و معلولی SCAT جای گذاری گردیده ،و نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه گردآوری و تاثیر علل وقوع حوادث از طریق آزمون کای دو و رتبه بندی آن ها از طریق آزمون فریدمن مشخص ،و بر اساس علل وقوع حوادث، اقدامات کنترلی متناسب تهیه ،و پیشنهادات لازم ارایه می گردد.نتایج وپیشنهادات: در این روش ، بعد ازشناسایی وتعیین علل حوادث ،ارتباط وتاثیر علل واسط (علل غیر مستقیم) وریشه ای در بروز حوادث ، به همراه اقدامات کنترلی پیشنهادی، از نظر شدت اثر، رتبه بندی می گردد.نتیجه گیری نهایی : تاثیرگذارترین علل واسط وریشه ای حوادث، به همراه اقدامات کنترلی مشخص گردیده ، ودر نهایت ،پیشنهادات لازم جهت جلوگیری از رخداد مجدد ارایه می گردد.

کلیدواژه ها:

تجزیه وتحلیل حوادث ، حوادث ناشی از کار ، SCAT ، Tripod beta

نویسندگان

اکبر رضاقلیان

کارشناسی ارشد ،مدیریت محیط زیستHSE دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

نبی الله منصوری

دانشیارمدیریت محیط زیستHSE دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

تورج دانا

استادیارمدیریت محیط زیستHSE دانشگاه علوم و تحقیقات تهران