مدیریت خطر و ارزیابی ریسک در ایمنی ریلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_022

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: در سیستم حمل و نقل ریلی، گذرگاه های ریلی- جاده ای از نظر ایمنی به عنوان یک نقطه بحرانی و در سیستم جاده ای به عنوان یک مکان دارای شرایط خاص شناخته می شوند. بررسی ها نشان می دهند هر چند تعداد تصادف ها در گذرگاه ها نسبت به دیگر نقاط جاده ای در ایران کم است، اما نسبت به تعداد گذرگاه ها و نیز نسبت به سوانح راه آهن بسیار بالا است. شناسایی گذرگاههای پرخطر به منظور بهسازی سریع و تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود، راهکاری اساسی برای کاهش اثرات زیانبار تصادفات است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که در سال94-95 صورت گرفته است ازروش بررسی حادثه تری پود بتا برای جمع آوری داده ها استفاده شد و در نهایت داده ها توسط آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزارSPSS v. 16 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، طی دوره اواخر سال 94 الی اوایل سال 95 حوادثبرخورد با کشنده ها و کامیون ها 60 درصد، برخورد با تجهیزات و آسیب به افراد هر کدام 20 درصد به ترتیب بیشترین آسیب های ناشی از حوادث ریلی بوده اند. پیشنهادات: شرکت های حمل و نقل ریلی شرایط کاری دشواری را تجربه می کنند که در طی آن ممکن است خطوط، قطارها، تجهیزات و افراد در مواجهه با شرایط کاری و محیطی سختی قرار گیرند. با توجه به اینکه قبل حادثه هیچگونه اقدام کنترلی نبوده است برای ارتقا سیستم ریلی و کاهش حوادث به تعیین حریم ایمن راه آهن و تهیه و ابلاغ استوالعمل ایمنی اقدام کرد.

نویسندگان

حکیمه زمانی بادی

دانشجوی کارشناسی ارشدHSEکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

فریده خیرخواه

دانشجوی کارشناسی ارشدHSEدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

محمد اسمعیلی میانشهری

دانشجوی کارشناسی ارشدHSEدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران