بررسی اثر بحشی برنامه حرکتی منتخب بر حافظه کاری, توجه و مهارت های حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری ریاضی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بحشی برنامه منتخب حرکتی بر حافظه کاری, توجه و مهارت های حرکتی دانش آموزان دختردارای اختلالات یادگیری ریاضی است. برای وصول به این هدف, از بین جامعه آماری که شامل کلیه کودکان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری 8 -12 ساله مدارس ابتدایی شهرستان استهبان در سال تحصیلی 95-1394 بود.20 دانش آموز دختر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته,آزمون هوشی ریون , آزمون ریاضی کی مت,مقیاس حافظه عددی وکسلر (فراخنای ارقام) ,آزمون عملکرد پیوسته(CPT)وآزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی بودند. برنامه منتخب حرکتی (اسپارک)که شامل فعالیتهای تقویتی, بازی و ورزش برای کودکان است به مدت 24 جلسه (8 هفته هر هفته 3 جلسه) اجرا شد.روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون , پس آزمون با گروه گواه انجام شد.داده های گرد آوری شده ابتدا با استفاده از آزمون شاپیروویلک نرمال بودنشان بررسی گردیدو در ادامه به منظور بررسی اثر متغیرمستقل بر متغیرهای وابسته از روش آماری تحلیل واریانس چند متغییره استفاده گردید.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین این دو گروه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی در حافظه کاری , توجه و مهارت های حرکتی درشت و ضعیف تفاوت معنا داری وجود دارد.بدین معنی که حافظه کاری , توجه و مهارت های حرکتی در گروه آزمایش بعد از برنامه منتخب حرکتی بهبود یافته است. با توجه به نتایج می توان ادعا کرد برنامه منتخب حرکتی (اسپارک)مورد استفاده احتمالا می تواند باعث بهبود حافظه کاری , توجه و مهارت های حرکتی در کودکان دختر دارای اختلال یادگیری ریاضی شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فهیمه ارسلانی

دانشجوی دکتری رشد و تکامل حرکتی