تخمین خرج ویژه در معدن سنگ آهن شماره 5 گل گهر با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,176

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMGC01_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

انفجار در استخراج معادن سطحی نقش کلیدی داشته و استفاده از آن اجتناب ناپذیر است. یکی از اهداف اصلی در آتشباری برآورد مقدار بهینه خرج ویژه است که این مقدار مورد نیاز برای بهینه سازی خردایش سنگ، لرزش زمین، پرتاب سنگ و عقب زدگی توصیف می شود و بوسیله آن می توان هزینه کلی عملیات استخراج را برای عملیات آتشباری مشخص، کمینه ساخت، برای بررسی پارامترهای انفجاری موثر بر خرج ویژه بهینه، در معدن شماره پنج سنگ آهن گل گهر از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این مدل ارایه شده داده های 50 پترن انفجاری که شامل: طول چال (L)، ضخامت بارسنگ (B)، فاصله ردیفی چال ها (S)، طول گل گذاری (ST) و تعداد چال های انفجاری (N) به عنوان متغیرهای مستقل و خرج ویژه (q) به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای ارزیابی مدل از آماره های ریشه میانگین مجذور خطا (RMSE) و ضریب تعیین ((R(2) استفاده شد که نتایج حاصله نشان داد مدل رگرسیون چند متغیر با R(2)-0/7,RMSE=0/07 قابلیت بالایی در پیش بینی خرج ویژه دارد.

نویسندگان

عباس خواجویی سیرجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس استخراج، شرکت مهندسین مشاور کاویان معدن اریا

امیر جلالی

کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت مهندسین مشاور کاویان معدن اریا

احمد زندی

کارشناس اکتشاف، شرکت مهندسین مشاور کاویان معدن اریا

چنگیز پوری

کارشناس استخراج، شرکت مهندسین مشاور کاویان معدن اریا