درمان سرطان و هنرنمایی باکتری ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 862

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_021

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

سرطان بیماری همهگیر میباشد که سراسر جهان را فراگرفته است. امروزه عواملی همچون روشهای غلط و اشتباه تغذیه، افزایش آلودگی، عدم تحرک و .... موجب افزایش بیماری سرطان شده است. از طرفی عوارض جانبی درمان این بیماری بسیار زیاد و جانکاه میباشد. ازاینرو دانشمندان و محققین زیادی به بررسی راه های درمان این بیماری و جایگزینی برای شیمیدرمانی میباشند. راههایی ازجمله ژندرمانی، نانو ذرات، گیاهان و داروهای طبیعی، قارچها، باکتریها و... از راههایی هستند که محققین به دنبال آن میباشند. در این مقاله با جمعآوری دادهها از چندین مجله و نشریات به بررسی نقش باکتریها در درمان سرطانها پرداخته ایم. از میان روشهای درمان سرطان توسط این موجودات ذرهبینی نمونههایی از بیولومینسیتها، متابولیتهای ثانویه، پروبیوتیک ها و اسپورزایی را در این مقاله گردآورده ایم.

نویسندگان

درنا دهقانی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم پایه، مرکزآموزش عالی استهبان

سمیرا قایدمحمدی

استادیار، دانشکده علوم پایه، مرکزآموزش عالی استهبان