بررسی سواد آماری دانش آموزان پسر کلاس هفتم و هشتم در نمودار های آماری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA02_237

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این مقاله توانایی ادراک دانش آموزان کلاس هفتم و هشتم را در نمودارهای آماری توصیف می کند. در کل 35 دانش آموز کلاس هفتم و هشتم موردبررسی قرار گرفتند و از آنها آزمونی گرفته شد درباره ی: خواندن ابتدایی نمودارها، حالت های مقایسه ای در نمودارها و تفسیر و پیش بینی درباره ی نمودارها و ... . پاسخ ها به منظور توصیف سطوح تفکر دانش آموزان مورداستفاده قرار گرفت. به منظور درجه بندی پاسخ ها از طبقه بندی سولو 3 و چارچوبکیمورا 4 استفاده شد. همچنین مقایسه هایی با استفاده از آزمون من ویتنی بین نمرات دانش آموزان کلاس هفتم و هشتم صورت گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که نمرات کلاس هشتم بالاتر از کلاس هفتم است و این تفاوتاز نظر آماری معنادار است.

کلیدواژه ها:

نمودارهای آماری ، طبقه بندی کیمورا ، دانش آموزان کلاس هفتم و هشتم ، طبق هبندی سولو

نویسندگان

ابراهیم ریحانی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران دانشیار، آموزش ریاضی

امین ابراهیمی

پژوهشگردانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی