بررسی تاثیر فرایند اکستروژن داغ و عملیات حرارتی بر رفتارمکانیکی آلیاژ منیزیم بیوماده Mg-Zn-Ca-Mn

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 697

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCIS03_020

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

آلیاژ منیزیم بیوماده Mg-Zn-Ca-Mn به منظور بررسی تاثیر فرایند اکستروژن داغ و عملیات حرارتی بر رفتار مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. میکروسکوپ نوری برای بررسی مورفولوژی سطح استفاده شد. بررسی های ریزساختاری نشان دهنده این است که ساختار آلیاژ ریخته گری شده شامل زمینه منیزیم و یوتکتیک لایه ای 3Zn6Mg2Mg + Ca-α می باشد و توزیع فاز Mg6Zn3Ca2 برای روی توزیع اندازه دانه تاثیر به سزایی دارد. همچنین مشاهدات ریزساختاری نشان می دهد که فرایند اکستروژن داغ منجر به کاهش اندازه دانه از μm 53 در نمونه ریخته گری به μm 20 در نمونه اکسترود شده است. با افزایش زمان عملیات حرارتی نمونه های اکسترود شده تا دو ساعت رشد دانه و اندازه دانه دوگانه رخ داده است به این معنی که ریزساختار شامل دانه های ریزتبلور مجدد یافته در کنار دانه های تغییر شکل یافته می باشد که تاثیر منفی بر روی خواص مکانیکی خواهد داشت. انجام آزمون های فشار داغ در دماهای مختلف از 300 ͦ C تا 450 ͦC نیز نشان دهنده این است که در دمای 450 ͦC به شدت رشد یافته که منجر به کاهش چشمگیر استحکام از MPa 74 به MPa 6 شده است.

نویسندگان

مهدی کاویانی

دانشجو دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری

غلامرضا ابراهیمی

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری