بررسی تاثیر غلظت بر مورفولوژی و خواص مغناطیسی نانو ذرات CoFe2O4 تشکیل شده طی فرایند سل ژل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در سال های اخیر نانو ذرات کبالت فریت به دلیل نفوذپذیری مغناطیسی عالی کاربردهای ویژه ای در زمینه های الکترونیک، بیولوژی، دارورسانی هدفمند و هایپرترمیا به خود اختصاص داده اند. لذا در این پژوهش سعی شد تا تاثیر استفاده از مقادیر مختلف از آب بر مکانیزم شکل گیری و خواص مغناطیسی نانو ذرات CoFe2O4 طی فرایند سل ژل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از مواد اولیه ی نوناهیدرات نیترات آهن III ؛(Fe(NO3)3-9H2O) و تترا هیدرات استات کبالت II (CO-4H2O(CH3COO2)) به ترتیب به عنوان مواد پایه آهن و کبالت استفاده گردید. به منظور بررسی تاثیر حضور مقادیر مختلف آب، گروه های عاملی، مورفولوژی و اندازه ذرات، خواص مغناطیسی و فازیابی تمامی نانو ذرات سنتز شده به ترتیب توسط آزمون های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( FTIR )، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( FESEM )، مغناطیس سنج نمونه ی ارتعاشی ( VSM ) و پراش پرتو ایکس ( XRD ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی ها نشان داد که در حضور مقادیر بالای آب به دلیل عدم شکل گیری مناسب ژل، نانو ذرات به خوبی سنتز نمی شوند و از این رو خواص مغناطیسی مناسبی را نیز ارایه نمی دهند. این در حالی بود که در مقدار بهینه از آب این نانو ذرات با اندازه nm ~ 70 به خوبی سنتز شدند و مغناطش اشباعی در حدود 70emu/g را به نمایش گذاردند.

کلیدواژه ها:

نانو ذرات ، CoFe2O4 ، سل ژل ، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( FTIR ) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) ، مغناطیس

نویسندگان

امیر رضا روحانی اصفهانی

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،

امیر حسین اسمعیل خانیان

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

سعید حسنی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

فاطمه داور

استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران