تخمین معکوس شرایط مرزی کانال های دو بعدی با جابه جایی اجباری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMT03_034

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، تخمین معکوس شرایط مرزی در یک کانال با صفحات موازی با انتقال حرارت جابهجایی اجباری مورد مطالعه قرار میگیرد. مسیله مستقیم شامل حل معادله انرژی با استفاده از روش تفاضل محدود است. برای کمینه کردن تابع هدف از الگوریتمهای بهینه سازی ابتکاری(جستجوی پرندگان و جستجوی گرانشی) استفاده میشود. تابع هدف برابر مجموع مربعات تفاضل دمای اندازه گیری شده توسط حسگرها و دمای تخمین زده شده میباشد. در پایان، نتایج به دست آمده از حل مسیله مستقیم با مقالهای معتبر اعتبارسنجی میشود. سپس، توانایی الگوریتمهای بهینهسازی مذکور در تخمین معکوس شرایط مرزی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که الگوریتم بهینهسازی پرندگان عملکرد بسیار خوبی در تخمین شرایط مرزی دارد اما در الگوریتم بهینه سازی گرانشی نرخ همگرایی پس از چند تکرار اول ثابت میشود.

نویسندگان

مرضیه شفیع پور

بیرجند، دانشگاه بیرجند،

علی صفوی نژاد

بیرجند، دانشگاه بیرجند،

مهدی عباس زاده

بیرجند، دانشگاه بیرجند،