شبیه سازی مولد موج سامانه هارپ با استفاده از ژنراتور مارکس در نرم افزار MATLAB

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE02_494

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله هدف شبیهسازی مولد موج سامانهی هارپ با استفاده از ژنراتور مارکس در متلب میباشد. با استفاده از امواج فوق کوتاه ناشی از ارسال امواج HF به یونسفر، این امکان پدید میآید که پوستهی زمین تا اعماق زیاد اسکن و به نوعی رادیوگرافی شود. کاربردهای چنین روشهایی چه در بخش غیر نظامی و چه در بخش نظامی بسیار زیاد است. یافتههای علمی بیانگر آن است که در حال حاضر، این پروژه املاک عملیاتی و قابل بهرهبرداری است و این بدین معنا است که ارتش آمریکا میتواند به نحوی گزینشی، با هدف ایجاد تغییرات جوی و در نتیجه بیثبات نمودن اقتصاد ملی کشورهای غیردوست یا به قول خودشان دولتهای خودسر از این تکنولوژی استفاده نماید. با کمی دقت متوجه میشوید هارپ استفادههای زیادی بعنوان تهدید و یا سرکار گذاشتن کشورها دارد . HAARP بخش جدایی ناپذیری از سابقهای طولانی در فضای پژوهش و توسعه از یک طبیعت عامدانهی نظامی میباشد و پیامد های نظامی ترکیب این پروژه ها نگران کننده-است. با این تفاسیر پی بردن به ساختار و نحوه عملکرد این پدیدهی مخوف و بویژه سامانهی مولد موج آن امری اجتناب ناپذیر مینمود.

نویسندگان

ابوذر یوسفپور

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، موسسه آموزش عالی معراج، سلماس، ایران

اردشیر محمدزاده

مربی گروه قدرت، موسسه آموزش عالی معراج، سلماس، ایران

حامد حسین نیا

مربی گروه قدرت، موسسه آموزش عالی معراج سلماس، ایران

توحید رحیمی

مربی گروه قدرت، موسسه آموزش عالی معراج سلماس، ایران