سنتز زیست سازگار نانو کامپوزیت گرافن اکسید احیاء شده/نانوذرات نقره و کاربرد در حسگر تشخیص هیدروژن پراکسید

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFERENCE01_081

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه نانوذرات برای تشخیص، درمان و مقابله با بروز سرطان به کار می روند. شناخت نشانگرهای مرتبط به سرطان که در بدن وجود دارند به تشخیص این بیماری در مراحل اولیه و جلوگیری از پیشرفت و درمان آن کمک می کند. هیدروژن پراکسید مولکول زیستی است که در پیشرفت سرطان نقش دوگانه دارد. در این پژوهش با بهره گیری از نانو کامپوزیت گرافن اکسید احیاء شده/نانوذره روشی برای تشخیص هیدروژن پراکسید ارایه شده است. نانوکامپوزیت گرافن اکسید احیاء شده/نانوذرات نقره از روشی زیست سازگار، آسان و یک مرحله ای با استفاده از کاهنده ی سدیم هیدروکسید در شرایط گرمایی کنترل شده و تحت ارتعاشات حمام صوتی سنتز شد. نانوکامپوزیت حاصل با استفاده از طیف سنجی UV-Vis و الگوی XRD و طیف سنجی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای نقش کاتالیزوری این کامپوزیت در تشخیص هیدروژن پراکسید بررسی شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نفیسه شریفی

استادیار، دکتری نانوفیزیک، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان

حسینعلی رفیعی پور

استادیار، دکتری بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان

صدیقه فلاحی

کارشناسی ارشد نانو فیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

کامران حیدریان

کارشناسی ارشد نانو فیزیک، پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان