رابطه عوامل محیطی با رضایت مشتریان باشگاه های بدن سازی شهرستان گنبد کاووس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_033

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل محیطی محیط اجتماعی محیط فیزیکی باشگاه های بدن سازی شهرستان گنبد کاووس و رضایت مشتریان طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع سنجش همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی شهرستان گنبد کاووس در سال 96-95 می باشد که براساس آمار اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبد، تعداد مشتریان زن و مرد در 21 یاشگاه 700 نفر بود که 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه محیط ارایه خدمات ین و لیانگ 2011 پرسش نامه رضایت مشتریان زیمانسکی و هنارد 2004 بود. اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS VER20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین عوامل محیطی محیط اجتماعی محیط فیزیکی باشگاه های بدن سازی شهرستان گنبد کاووس و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد پس پیشنهاد می شود مدیران و مسیولین باشگاه های ورزشی با تجهیز سالن های ورزشی از طریق استفاده از تجهیزات جدیدتر و با کییفیت بالاتر و ارایه خدمات بهتر به مشتری، رضایت مشتریان را افزایش دهند.

کلیدواژه ها:

رضایت مشتریان ، عوامل محیطی ، مشتریان باشگاه های بدن سازی

نویسندگان

زهرا خلج

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ایران

اکرم اصفهانی نیا

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ایران