بررسی رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر گنبد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_032

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر گنبد با ورش توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر گنبد بودند که دست کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار 92% استفاده شد تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین مولفه های رضایت مندی در باشگاه های بدن سازی تفاوت معنی داری وجوددارد و بیشترین میزان رضایت در بعد رضایت اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر گنبد می باشد با توجه به نتایج به منظور حفظ مشتریان باشگاه ها ضرورت دارد مدیران ورزشی باشگاه ها زمینه های لازم به منظور توسعه رضایت مندی مشتریان را فراهم آورند.

نویسندگان

زهرا خلج

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ایران

اکرم اصفهانی نیا

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ایران