تاثیر تمرینات هوازی منتخب در مردان چاق با سندرم تریگلیسرید بالا و کلسترول HDL پایین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ارایه شیوه و شدت تمرین مناسبی از تمرینات هوازی در مردان اضافه وزن و چاق می باشد که بهترین تغییرات را بر سندرم تری گلیسرید بالا و کلسترول HDL پایین داشته باشد نمونه های این پژوهش شامل 24 مرد چاق 12 نفر گروه کنترل، 12 نفر گروه تمرین هوازی بود که شاخص توده بدنی BMI آنها بالاتر از 30 و نسبت دور کمر به دور باسن WHR بالاتر از 0/95 و سن آنها بین 45 تا 48 سال می باشد قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی مقادیر لیپوپروتیین ها، تری گلیسیرید و کلسترول خون، از طریق نمونه های خونی گرفته شده از سیاهرگ آرنج مورد ارزیابی قرار گرفتند. همه اطلاعات و داده ها در این پژوهش بصورت میانگین و انحراف معیار ارایه شد برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروه ها از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین برای مقایسه نتایج پیش و پس آزمون در هر گروه از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت بدنی هوازی رابطه معنی داری با سطح تری گلیسیرید و HDL خون دارد. انتخاب سبک زندگی فعال علاوه بر حفظ شاخص توده بدن در دامنه مناسب و کاهش چربی اضافی موجب کنترل و پیشگیری از سندروم تری گلیسیرید بالا و HDL پایین می شود و بدین ترتیب سطح سلامت جسمانی را ارتقا می بخشد.

نویسندگان

عباس خسروی

دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه بیرجند مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان ایران

عابدین خسروی

دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

زهرا قربانی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دبیر آموزش و پرورش گالیکش