هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF01_076

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

قارچها از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که علوه بر حضور گسترده در سطح زمین، نقش پررنگی هم در هوادیدگی بیولوژیکیکانی ها دارند. هوادیدگی از نوع بیومکانیکی توسط قارچ از طریق نفوذ هیف ها به درون شکاف سنگ ها و رشد آنها و ایجاد فشار برشکاف سنگ ها و کانی ها و هوادیدگی بیوشیمیایی از طریق فرایندهای اسیدیته کردن، اکسیداسیون و احیا، ایجاد کمپلکس و تجمعمیسلیومی فلز صورت می گیرد. محققان با بررسی این مکانیسم ها متوجه نقش قارچها در انحلال کانی ها و استخراج عناصر ،تغییرات میکروموفولوژیکی کانی ها و کاهش pH محیط شدند.

نویسندگان

نیوشا جهان آرا

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد