بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر چربی خام و پروفایل اسیدهای چرب کبد مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره مرغ های تخم گذار بر بر چربی خام و پروفایل اسیدهای چرب کبد اجرا شد. از 108 قطعه مرغ تخم گذارهای لاین سویه W-36 با سن 97 هفته در یک آزمایش فاکتوریل (2x3) در قالب طرح کاملا تصادفی با دومنبع چربی (روغن سوخته و پودرچربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک) به مدت 10 هفته استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با شش تکرار (تعداد سه پرنده در هر تکرار) توزیع شدند. نتایج نشان داد که دریافت روغن سوخته در مقایسه با پودر چربی، به انباشت مقادیر بیشتری چربی خام کبد منجر شد. مصرف جیره بدون افزودنی و جیره حاوی پروبیوتیک به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر چربی خام انباشته شده در کبد را به دنبال داشته است. پرندگان دریافت کننده روغن سوخته در مقایسه با هم نوعان خود که با جیره های حاوی پودر چربی تغذیه شده بودند، مقادیر نسبی بیشتری از اسید لینولییک را در کبدهای خود انباشته بودند. استفاده از آنتی بیوتیک و پروبیوتیک در جیره با کاهش معنی دار چربی خام کبد همراه بود. بنابراین می توان استفاده از منبع چربی و افزودنی محرک رشد در جیره مرغ های تخم گذار را جهت کاهش محتوای چربی خام کبد در مراحل پایانی تولید توصیه نمود.

کلیدواژه ها:

اسید چرب ، آنتی بیوتیک ، پروبیوتیک ، روغن سوخته ، پروفایل اسیدهای چرب کبد

نویسندگان

منا یاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرید شریعتمداری

استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محسن شرفی

استادیار گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران