نگاهی به جریان داده سازماندهی دانش در کتابخانه، موزه، و آرشیو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 884

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_020

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

رشد و تحول در زمینه های مختلف حیات اجتماعی بشر و پیشرفت های شگرف و عمیق علوم و فنون، بستر تغییر در ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده است. تغییر در سیستم های اطلاعاتی سازمان ها، و طراحی معماری اطلاعات رهیافتی برای فراهم آوردن یک چهارچوب سازمانی به منظور هماهنگی وهمسوسازی کلیه فعالیت ها و عناصر اطلاعاتی در درون یک سازمان است. هدف از مقاله حاضر، نگاهی به جریان داده سازماندهی دانش در کتابخانه، موزه و آرشیو باهدفیکپارچه سازی فرایند مذکور است. روش پژوهش، به روش تحلیل سیستم است که برای انجام آن فهرست ورودی ها و خروجی های عملکرد سازماندهی تهیه و سپس فرایند آنترسیم شده است. گرداوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی، و ابزار گردآوری مشاهده و مصاحبه با خبرگان است. نتایج این پژوهش، شناسایی ورودی و خروجی سازماندهی دانشو ترسیم جریان داده فرایند عملکرد سازماندهی دانش است. یافته ها نشان می دهد، حاکمیت اطلاعات و دانش در کتابخانه ها، موزه ها و آرشیو نیاز به معماری اطلاعات به صورتیکپارچه با ترسیم جریان داده ها می باشد.

نویسندگان

علیرضا عبدی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی/ گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی

عصمت مومنی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی